Kjedet på nye skuldre

Ordførerskifte i Snillfjord.

Anders Krokstad overleverer ordførerkjedet til John Lernes. 

Nyheter

SNILLFJORD: Klokka 13.30 torsdag tok John Lernes (Ap) over ordførerkjedet i Snillfjord etter Anders Krokstad (Sp). Krokstad fortsetter nå som medlem av formannskapet/kommunestyret.

Bernt Olaf Aune (Ap) ble valgt til varaordfører. Det ble ikke fremmet forslag på motkandidat.

Både Lernes og Aune ble valgt med ti mot sju stemmer. I varaordførervalget ble det levert sju blanke stemmesedler i den skriftlige avstemninga.

Mer om saken i papirutgaven/e-avisa.