Bakterier påvist i barnehage

To barn innlagt på sykehus – foreldre kalt inn til møte.

Foreldre til barn i Evjen barnehage er innkalt til møte onsdag. 

Nyheter

ORKDAL: To barn ved en småbarnsavdeling ved Evjen barnehage i Orkdal har fått påvist bakterier som er en variant av E.coli-bakterien. Barna har vært innlagt på sykehus, og det er bakteriene EHEC og EPEC som er påvist.

Symptomene er mageproblemer med diaré.

Stenger ikke

– Vi er nå i en kartleggingsfase, der vi ønsker å få svar på om flere kan være smittet. I den forbindelse har vi kalt inn til et foreldremøte onsdag kveld for den berørte avdelingen. Der vil også kommunelegen være til stede for å informere, svare på spørsmål og gi tilbud om at foreldre tar avføringsprøver fra sine barn for på den måten å kunne påvise eventuell smitte hos flere, sier enhetsleder Kristin Broholm ved Even barnehage.

Det er 14 barn i den aktuelle avdelinga, som er én av i alt åtte avdelinger i barnehagen. Totalt har Evjen barnehage i overkant av 150 barn.

– Vi har hatt god dialog med kommunelege og Mattilsynet, og det har ikke vært aktuelt å stenge verken barnehagen eller avdelinga, sier Broholm.

Tidsbegrensning

Hun beskriver EHEC som en bakterie som gir diaré og risiko for dehydrering.

– Både barn og eldre skal ta EHEC på alvor. Derfor har vi iverksatt tiltak som å være ekstra nøye med god håndhygiene og rengjøring av alle leker i barnehagen. Vi har også, via informasjon fra foreldre, fått bekreftet påvisning av rotavirus (omgangssyke) og adenovirus (forårsaker forkjølelse) hos enkelte barn. Dette viruset er det imidlertid ingen behandling for, og barna må bli hjemme til de er friske. De skal ifølge føringer gitt av Folkehelseinstituttet være hjemme 48 timer etter at de er symptomfrie, sier Broholm.

Når det gjelder EHEC-viruset, må barnet få fem negative prøver før det kan tilbake i barnehagen. EPEC gir alvorlig diaré. Disse barna kan komme tilbake til barnehagen 48 timer etter at de symptomfrie.

Følges opp

Mattilsynet jobber nå med å finne smittekilden til EHEC.

– Det vi har fått opplyst er at det mest sannsynlig ikke er smitte fra katter eller hunder, og dermed heller ikke smitte fra barnehagens sandkasser. Det er derfor andre smittekilder, sier hun, og legger til at det er barn som har bakterien, og at det nå undersøkes hva eller hvor smittekilden er.

– Det er klart at barnehagen kan spre smitte, selv om den ikke er oppstått i barnehagen.

Kommunelegen i Orkdal bidrar med kartlegging av omfanget via avføringsprøver som skal leveres fastlegen til barna.

– Barna blir fulgt opp og ivaretatt på best mulig måte av helsevesenet.

Mange spørsmål

Kristin Broholm mener det er både riktig og viktig å gå ut i media med informasjon.

– Jeg synes det er riktig å informere så snart som mulig, da vi vet at mange har spørsmål rundt dette. De som er mest berørt får enda mer informasjon og anledning til å stille spørsmål på foreldremøtet onsdag.

Broholm hadde allerede i kveld (tirsdag) møte med barnehagens foreldreutvalg.

Hjemme igjen

– Hvordan går det med barna som ble innlagt på sykehus?

– Barna er hjemme og heldigvis på bedringens vei.