Leter etter smittekilden

Barnehagebarn ble innlagt på sykehus og fikk påvist alvorlig tarmbakterie.

Kommunelege Gunnar Ianke (til venstre) er ansvarlig for å finne smittekilden ved Evjen barnehage, mens seniorinspektør/veterinær Erik Wahl i Mattilsynet utfører jobben på oppdrag fra Orkdal kommune. Arkivfoto 

Nyheter

ORKDAL: Seniorinspektør/veterinær Erik Wahl i Mattilsynet har på oppdrag fra Orkdal kommune startet jakten på smittekilden, etter at to barn ved Evjen barnehage ble innlagt på sykehus med kraftig diaré før helga.

Det ble påvist at det ene barnet, som nå er kommet hjem og er på bedringens vei, hadde fått den smittsomme EHEC-bakterien, som er en variant av E.coli-bakterien.

– Det er en bakterie som kan gi alvorlig sykdom, sier Erik Wahl.


Bakterier påvist i barnehage

To barn innlagt på sykehus – foreldre kalt inn til møte.

 

Barnet tilhører én av åtte avdelinger i barnehagen. Det har ikke vært aktuelt å stenge verken avdelinga eller barnehagen, som totalt består av i overkant av 150 barn.

Tre smittetyper

Wahl kaller det litt som å lete etter nåla i høystakken å finne kilden til smitten. Han lister opp tre typer kilder, som har drøvtyggende husdyr som fellesnevner:

1. Smitte fra direkte eller indirekte kontakt med dyr eller dyrets avføring.

2. Via mat, og særlig i forbindelse med uhell under slakting, og da ikke-varmebehandlet mat. En mulig kilde her kan også være drikkevann, der private brønner kan være ekstra utsatt.

3. Overføring fra menneske til menneske, og ofte som følge av dårlig håndhygiene i forbindelse med dobesøk.

– Foresatte til det barnet som fikk påvist EHEC-bakterien, er rutinemessig intervjuet, uten at jeg kan komme inn på hva som kom ut av det, sier Wahl.

Statistisk får 50-100 mennesker i Norge påvist EHEC-bakterien pr år. Den forekommer i alle aldersgrupper, ifølge Wahl, men med en liten overhyppighet hos små barn.

Teoretisk

ST er kjent med at en barnehage i Trondheim også har hatt et tilfelle er et barn ble innlagt på sykehus med et lignende sykdomsforløp.

– Kan det være en sammenheng?

– Alle prøver fra personer med denne type smitte, blir oversendt Folkehelseinstituttet, som gjør sine analyser og finner det vi kaller fingeravtrykk hos bakterien. Dersom det blir påvist samme genprofil i ett tilfelle til det andre, vil vi umiddelbart få beskjed.

Det er imidlertid en høyst teoretisk mulighet:

– De aller, aller fleste av de 50-100 tilfellene vi har i løpet av et år, er enkelttilfeller.

Tar avføringsprøver

Onsdag kveld var det foreldremøte i den aktuelle avdelinga i Evjen barnehage. Foreldrene fikk da med seg utstyr for å kunne ta avføringsprøver fra barna.

– Vil dette hjelpe Mattilsynet å finne smittekilder, Wahl?

– Vi tar situasjonen når den eventuelt kommer dersom resultatene påviser like bakterier.