Enda et barn med alvorlig bakterie

Barnehagen forberedt på et mulig utbrudd.

Det kan være utbrudd av EHEC-bakterien her ved Evjen barnehage. To barn er smittet. 

Nyheter

ORKDAL: To barn ved samme avdeling på Evjen barnehage i Orkdal har fått påvist den såkalte EHEC-bakterien, som er en variant av E.coli-bakterien. Symptomene og sykdomsforløpet er kraftig diaré og risiko for dehydrering.

– Begge barna er på bedringens vei nå, sier enhetsleder Kristin Broholm i barnehagen.


Leter etter smittekilden

Barnehagebarn ble innlagt på sykehus og fikk påvist alvorlig tarmbakterie.

 
Oppfordrer til å ta prøver

To barn ble innlagt på sykehus i forrige uke. Ett barn fikk påvist EHEC, det andre EPEC, som er en mer «vanlig» omgangssyke. Torsdag mottok barnehagen melding om at også det andre barnet var smittet av EHEC-bakterien. De må nå avlegge fem negative prøver før de kan komme tilbake til barnehagen.

– Det vi behandlet som et enkelttilfelle blir i dag behandlet som mulig utbrudd. Disse opplysningene medfører at det håndteres som mulig smitteforbindelse mellom disse to barna. Fastlege, kommunelege og Mattilsynet følger opp dette, sier Broholm.

Under foreldremøtet onsdag, fikk samtlige foreldre utdelt prøvesett for å ta avføringsprøver av barna.

– Det er en sterk oppfordring å ta avføringsprøver, selv om barnet ikke har symptomer per dags dato. Dette gjelder også søsken. Ansatte på teamet vil ta avføringsprøver selv om de ikke har symptomer, sier hun videre.

Mulig stenging

I samråd med kommunelegen anses det ikke nødvendig å stenge avdelingen per dags dato.

– Personalet er godt informert om hygienereglene i barnehagen og dette håndteres på en god måte. I tillegg er avdeling og leker grundig rengjort. Desinfisering av aktuelle kontaktpunkt gjennomføres daglig. Skulle det gjennom prøvetakingen være flere barn som får påvist EHEC, vil det bli aktuelt å stenge avdelingen, slik at alle barn får avlagt negativ avføringsprøve for EHEC før de sendes tilbake i barnehagen, sier Kristin Broholm.