Vant prisen for andre gang

Artur Wisniewski (til venstre) og Torbjørn Halland fra Wacker Chemikals Norway AS ble overlevert sjekk, plakett og blomster av Henry Sødahl fra Hemne Sparebank og ordfører i Hemne Odd Jarle Svanem. 

Nyheter

HEMNE: Det ble Wacker Chemicals Norway AS som ble tildelt prisen som «Årets bedrift I Hemne 2015». Bedriften ble dermed historisk ved at det er første gangen at noen har fått denne prisen for andre gang.

Smelteverket på Holla, som bedriften gjerne omtales til daglig, vant nemlig prisen også i 1995, som var det første året prisen ble delt ut. Det er ikke direkte overraskende at Holla vinner prisen to ganger. Smelteverket har siden etableringen på seksti-tallet vært et lokomotiv i næringslivet i Hemne. Bedriften sysselsetter i dag omlag 200 personer inkludert vikarer og lærlinger. Det utgjør omlag ti prosent av den totale sysselsettingen i Hemne kommune, og produktet er silisium.

Kompetent og solid

Prisen deles ut av Hemne Sparebank i samarbeid med Hemne Næringsforum. Prisen i år var en sjekk på femten tusen kroner, samt en plakett som bevitnelse på tildelingen. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Dagens eiere har med basis i investeringsvilje og vilje til nyskaping og omstilling, sammen med en kompetent og solid arbeidsstokk, vokst fram til en av de ledende innen sin bransje. Bedriften er en viktig oppdragsgiver for næringslivet i Hemne, og gir lokale bedrifter gode muligheter for leveranser, både av varer og tjenester. Bedriften har blitt en attraktiv arbeidsplass, og får et betydelig antall søknader når ledige stillinger lyses ut».

Er i en omstillingsfase

Juryen peker videre på at bedriften er en stor bidragsyter til lokale lag og organisasjoner, og har et godt omdømme i lokalsamfunnet. Det var verksdirektør Torbjørn Halland som sammen med HR-leder Arthur Wisniewski som mottok prisen under Hemne Næringsforum sin julelunsj for på Hemne Hotell.

– Det er nå akkurat tjue år siden vi fikk denne prisen forrige gang. Vi er nå i en omstillingsfase og har startet med noe nytt som vi håper skal vare i femti år til, sa Halland blant annet i sin takketale.

Han uttrykte også at de var glade for å være lokalisert i Hemne-samfunnet. En aldri så liten dråpe malurt hadde verksdirektøren i bakhanda, da han uttrykte ønske om at folk burde holde seg litt friskere. Kanskje nettopp derfor er det at bedriften har som forutsetning når de bidrar med tilskudd til lag og organisasjoner, at pengene skal gå til en eller annen form for fysisk aktivitet. Derfor meddelte Halland at de ville gi pengene på femten tusen kroner til aktiviteter blant flyktningene i Hemne, og da aller helst til barn og ungdom. Det utløste en spontan applaus fra de frammøtte.

Må vente i spenning

Det ville vært av interesse å få vite noe nærmere om de forestående omstillingsplanene, men der var verksdirektørens munn lukket.

– Vi er notert på børsen og kan dessverre ikke si noe nærmere om disse planene nå. Børsen må få underretning først, påpekte Halland. Så her er det bare å vente i spenning.

Som vanlig var det underholdning ved prisutdelingen. Denne gangen av visegruppa «Salt» som består av Katrine Nygård og Elisabeth Bakken, forsterket med Olav Hunnes og Svein Waade. De framførte blant andre «Julenatt i Hemne», en meget vakker sang skrevet av Katrine Nygård. I juryen for prisutdelingen satt: Odd Jarle Svanem, Tor Espnes, John M. Myrhaug, Olav Hunnes og Erik Snekvik.