Voldsutsatt jente er bare seks år

14 år gammel gjerningsmann har erkjent at han fikk henne med seg til et grustak der han utøvde volden. Politiet går nå ut med hendelsesforløpet.

Det var 21. desember i fjor alarmen gikk etter at ei ung jente var utsatt for alvorlig vold. Foto: Øyvind Brostrøm 

Nyheter

ORKDAL: 14-åringen som utøvde vold mot ei jente i Orkdal 21. desember, har i avhør erkjent at det var han som gjorde det. Jenta som er offer i saken er bare seks år gammel.

Dette skjedde

Politiet forteller nå for første gang hendelsesforløpet i saken.

– De to tok bussen fra skolen, og de satt sammen på bussen. De er kjenninger av hverandre. De gikk av på samme bussholdeplass, og der skal 14-åringen ta tatt jenta med seg til et grustak som er skjermet for innsyn. Han skal da, ifølge egen forklaring, ha brukt hendene og slått jenta i hodet og ansiktet, opplyser politiadvokat Hans Vang ved Trøndelag politidistrikt til ST.

Omfattende skader

Jenta har i avhør forklart at hun «sovnet» mens volden ble utøvd. Politiet tolker dette som om hun mistet bevisstheten. Gutten på sin side hevder at hun var ved bevissthet hele tida, samtidig som han også har forklart at det er ting han ikke husker.

Jenta fikk flere hudskader og dype kutt. Hun ble påført brudd under en øyehule og et skallebeinsbrudd. Hun har flere blåmerker. Vang sier at hun fortsatt sliter med hode- og nakkesmerter.

Etter behandling på St. Olavs hospital i Trondheim, ble hun utskrevet på lille julaften. Hun skal ikke få fysiske, varige mén.

Kopler inn sakkyndige

Hans Vang forteller videre at jenta selv oppsøkte folk i nærheten. Det ble da slått alarm, og politiet gikk tidlig ut og beskrev saken som «veldig alvorlig».

14-åringen, som er under barnevernets omsorg, ble tatt hånd om av politiet samme ettermiddag dette skjedde. Han var villig til å la seg avhøre sist fredag, altså en måned etter episoden.

– Er de skadene jenta er påført forenlig med at gutten kun brukte hendene da han utøvde volden?

– Vi vil be om en sakkyndig vurdering om skadene er forenlig med guttens forklaring, sier Vang, som presiserer at gutten ikke kan straffes i og med at han er under 15 år.

Venter på prøvesvar

– I hvor lang tid pågikk voldsutøvelsen?

– Det vet vi ikke.

– Hva skjer videre i saken nå?

– Nå avventer vi svar på prøver som er tatt, så vil vi også vurdere om det blir behov for å ta flere avhør, sier Hans Vang.