Fikk overskudd på 1406 millioner

Nyheter

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1406 millioner kroner i 2015, mot 1782 millioner året før. Endringen skyldes lavere finansiell avkastning i fjor.

– Også 2015 ble et godt år, og det ble prestert godt i hele konsernet. Kostnadsutviklingen er under god kontroll og kundene i vårt markedsområde velger i økende grad SpareBank 1 SMN. Næringlivet i regionen viser så langt at konjunkturutfordringene takles godt, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN i ei pressemelding.

Året kjennetegnes av godt resultat i kjernevirksomheten med økt rentenetto og begrenset kostnadsvekst, lave tap på utlån og mislighold, betydelig styrket ren kjernekapital og god vekst i utlån og innskudd.