Forhandler fortsatt bak lukkede dører

Offentligheten får ikke ta del i samtalene mellom Melhus og Skaun.

Dette er det andre møtet i forhandlingene om en intensjonsavtale om sammenslåing mellom Skaun og Melhus. Planen er å være ferdig med forhandlingene innen 13.mai. 

Nyheter

Mandag ettermiddag var det duket for det andre forhandlingsmøtet mellom Melhus og Skaun om en eventuell sammenslåing. I likhet med det første møtet som ble avholdt i Melhus forrige uke, valgte politikerne å lukke møtet for offentligheten.

Denne gangen valgte de imidlertid å holde debatten om lukkingen for åpne dører, og Skauns varaordfører Asbjørn Leraand (Ap) var den første til å ta ordet.

- Har det fremkommet ting som gjør at vi ikke kan ha samme praksis som i forrige møte, spurte han.

Melhus varaordfører Stine Estenstad (H) fulgte opp:

- Jeg synes vi skal ha samme praksis som i forrige møte.

Hun fikk støtte fra sin partifelle i Skaun, opposisjonsleder Erik Fenstad (H):

- Jeg mener vi er på samme nivå som sist og at vi dermed lukker møtet, sa han.

Melhus-ordfører Gunnar Krogstad foreslo at selve møtereferatet kunne være åpent, før de vedtok å lukke selve møtet med hjemmel i kommunelovens paragraf 31, punkt fem, som sier at et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn dersom de hadde stått i et dokument.

På spørsmål om hva slags opplysninger dette skulle være, svarer ordfører Jon P. Husby slik:

- Man vet aldri hva slags opplysninger som kan komme fram, det er nettopp av den grunn vi lukker møtet. Men referatet vil helt klart avdekke det dersom det kommer fram slike opplysninger.

Deretter ble referatet fra det første møtet delt ut. Det inneholder en stikkordsmessig opplisting av hvilke viktige områder en avtale mellom de to kommunene bør avklare. Der går det også fram at partene tar sikte på å være ferdig med forhandlingene innen 13. mai.


Forhandler bak lukkede dører

Delegasjonene fra Melhus og Skaun vil ikke la offentligheten høre hva som blir sagt.