Nok en syk elg funnet

Fredag fikk Veterinærinstituttet inn en ny elg de mistenker kan ha dødd av sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD).
Nyheter

Sykdommen er foreløpig ikke påvist, men prøvene fra den døde elgen testes fortsatt, melder NRK Trøndelag.

Skulle prøvene være positive, vil det være det tredje tilfellet av den dødelige dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist i Norge på kort tid. Elgen ble funnet i Selbu, der det tidligere i mai ble funnet ei elgku som var smittet av sykdommen.

Forskere frykter nå at dette bare er toppen av et isfjell.

– Det er ofte slik når vi påviser en ny sykdom. Det kan være at vi ikke har klart å undersøke nok i forhold til å kunne oppdage denne sykdommen, uttalte avdelingsingeniør for helseovervåkning og beredskapsdirektør på Veterinærinstituttet Jorun Jarp.

Den erfarne jegeren Jarle Fuglem, som fant den syke elgen fredag, sier han aldri har opplevd noe lignende.

– Da jeg kom, lå den i myra. Jeg gikk en runde rundt den først og vinka litt til den, men den reagerte ikke. Etterpå nærma jeg meg bakfra og tak den på bakenden, men den reagerte ikke da heller, sier Fuglem.

Sykdommen smitter ikke over til mennesker, men er smittsom mellom hjortedyr.

Veterinærinstituttet vil, i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet, finne ut mer om forekomsten av CWD både hos villrein og elg i Norge. Det vil også bli gjennomført undersøkelser i hjortebestandene.

– Det er viktig at folk som observerer sjuke hjortedyr tar kontakt med kommunal viltforvaltning, Mattilsynet eller Statens naturoppsyn med tanke på prøvetaking for laboratorieundersøkelse ved Veterinærinstituttet, sier Jorun Jarp til NRK.


Sør-Trøndelag:

Åtte viltpåkjørsler i løpet av natten

To av dem skjedde i Skaun.