Går fra fem til tre utgivelser

Avisa Sør-Trøndelag vil styrke innhold og kvalitet.

Heidi Johnsen og Anders Morken i ferd med å få på plass de siste detaljene i fredagsavisen. Fra høsten av kommer ST ut tre dager i uka.  

Nyheter

Til tross for at mediehuset Sør-Trøndelag leverte et godt resultat i 2015, velger den tradisjonsrike avisa å redusere antall utgaver av papiravisen fra fem til tre utgivelser fra 4. oktober i år. Sjefredaktør Anders Morken viser til at folks medievaner har endret seg og at stadig flere abonnenter ønsker å lese nyheter på nett og mobil.

– Vi gjør dette for å styrke tilbudet til abonnentene, sier Morken.

Store endringer i bransjen

Reduksjonen i papirutgaven er en del av en satsning avisen nå gjør for å komme bredere ut på de nettbaserte kanalene.

– Reduksjonen skal kompenseres med en såkalt plussløsning på nett, et tilbud som vil inngå i abonnementet, sier Morken.

Ifølge sjefredaktøren er avisa Sør-Trøndelag det første mediehuset i landet som gjør en slik endring i distribusjonsmønsteret uten å være presset til det av økonomiske grunner.

– Det er ingen tvil om at det er store endringer i mediemarkedet. Avisa Sør-Trøndelag står sterkt, og det ønsker vi fortsatt å gjøre. Men da er vi nødt til å tilpasse oss den digitale utviklingen. Vi er optimistiske og vil satse digitalt samtidig som vi lager et solid papirprodukt, sier Morken.

Innfører pluss-løsning

Han understreker at papirutgaven skal fortsette å være mediehusets flaggskip, og at kvaliteten skal heves ytterligere.

– Den store oppsiden er at alle våre abonnenter vil få tilgang til den nye pluss-løsningen. Sammenlignet med i dag betyr det at alle abonnenter vil få tilgang til betydelig mer stoff på mobil og nett. Nyheter som man i dag må vente på til neste papirutgivelse, vil fra høsten av bli tilgjengelig for abonnentene når det skjer, sier Morken.

Mer journalistikk

I dag kommer avisa Sør-Trøndelag ut daglig fra tirsdag til lørdag. Fra høsten av vil dette reduseres til utgivelser på tirsdag, torsdag og lørdag. Samtidig starter avisen opp med en plussløsning der fyldige og dyptpløyende «papirsaker» legges ut på nett som pluss-saker.

– Abonnentene skal oppleve å få like mye stoff som tidligere. Ved å gi ut tre fyldige aviser i uka, vil vi frigi kapasitet til å gå i dybden og jobbe enda grundigere med journalistikken. Dette viser at vi tar samfunnsoppdraget vårt på alvor, sier Morken.

Vil nå tak i de unge

Samtidig tror han satsningen vil gjøre at ungdom får øynene opp for de viktige sakene i lokalsamfunnet.

– Nå vil de som tradisjonelt ikke leser papiraviser få se hva de går glipp av. Det er i alle fall garantert at vi ikke får tak i de unge leserne hvis vi ikke beveger oss inn på digitale flater, sier Morken.

Han mener en sterk og god lokalavis betyr noe for mange flere enn abonnentene.

– Avisa setter saker på dagsorden som får konsekvenser for alle innbyggerne. Hvis for eksempel en skole trues med nedleggelse, vil innbyggerne kunne kommunisere og dermed påvirke beslutningstakerne gjennom avisa. Hvis for eksempel folk i ei grend er bekymret for trafikksikkerhet der de bor, vil de kunne utfordre beslutningstakerne gjennom avisa og dermed skape endring.

Rigges for fremtiden

Uten ei sterk lokalavis mister innbyggerne mye av stemme sin, mener Morken.

– De mister påvirkningskraft. Vi er veldig bevisst på rollen vår, og jeg er derfor svært oppsatt på å rigge oss slik at vi evner å utføre dette samfunnsoppdraget for innbyggerne også i framtida, sier Morken.


Dramatiske endringer i mediene

Endringene i lesevaner og i annonsemarkedet har nådd både de store mediehusene og de små lokalavisene med dramatiske konsekvenser for mange. ST skal fortsatt stå støtt, varsler sjefredaktøren.

Sjefredaktør Anders Morken i avisa Sør-Trøndelag er forberedt på ulike reaksjoner på nyheten om å redusere antall utgivelser, men føler seg likevel sikker på at avisa gjør det riktige.

Umiddelbart vil nok noen tenke at de mister noe. Men vår ambisjon er å vise at de ikke mister noe, snarere tvert i mot. For å forklare det, må medieutviklinga settes i perspektiv. Fram til for få år siden var det i stor grad annonseinntekter fra papir som finansierte journalistikken. I det landskapet levde Sør-Trøndelag godt, ikke minst fordi avisa har vært størst, altså hatt nummer én-posisjon, i dekningsområdet vårt, sier Morken.

Mange mister inntekter

Den digitale revolusjonens har imidlertid tvunget hele medieverden til å satse betydelig digitalt, ikke minst for å kunne være et prioritert alternativ for lokale annonsører etter hvert som de har vridd annonsekronene i en stadig mer digital retning.

– Det har ført til at mange mediehus har mistet store inntekter, og har derfor måttet gjort store kutt i kostnadene. For mange mindre mediehus har det betydd frekvensendring og bemanningsreduksjoner. Jeg skal være så ærlig å innrømme at den digitale satsinga, som også vi har måttet vie store ressurser, har ført til at vi de siste årene ikke har laget en så god avis som har ønsket, sier Morken.

Ikke nok tid til kvalitet

Han mener avisen ikke i stor nok grad har evnet å sette på dagsorden viktige og spennende saker som innbyggerne er opptatt av.

– Vi har strevd med å fylle flater med bilder og tekst både på nett og papir fem dager i uka, og det har ført til at vi ikke har fått tid til å fokusere nok på kvalitet og attraktivitet. Men det vil vi nå gjøre noe med, sier Morken og fortsetter:

– Siden 2012 har Sør-Trøndelag opplevd et fall i annonseinntektene på papir på seks millioner kroner. I samme periode har vi økt de digitale annonseinntektene med to og en halv million kroner. Vi har imidlertid klart å opprettholde resultatet med innsparinger. Konsekvensen av utviklinga er at hvis vi ikke gjør grep nå, så blir vi på ett tidspunkt tvunget til å endre utgivelsesfrekvens som et sparetiltak, noe som kan bety at vi må si opp folk.

Fyldigere avis

Det vil være å miste løftekraft, mener Morken.

– Nå endrer vi i stedet frekvens mens vi fortsatt har solid styringsfart på skuta, og dermed blir det et solid løftetiltak som innebærer ei fyldigere papiravis med nytt og delikat design tre dager i uka, ei plussløsning som gir abonnentene nyhetene når de skjer, samt at vi vil gi abonnentene tilgang til e-avisa klokka 22 kvelden før utgivelse, sier Morken

– Gir bedre synlighet

Innføring av plussløsning og lengre levetid på papiravisen skal gi mer igjen til annonsørene, sier daglig leder Tommy J. Krangsås

Han føler seg trygg på at endringen i antall utgivelser ikke vil få negative konsekvenser for annonsørene i avisen.

– Vi har lagt ned mye arbeid i å analysere hvordan annonsørene påvirkes, og vi vet med sikkerhet at ingen annonserer mer enn tre dager i uka. I tillegg vet vi at de i hovedsak velger tirsdag, torsdag og lørdag som sine viktigste dager. Når vi nå går ned til tre dager, vil hver enkelt avis, og dermed hver enkelt annonse, få lengre levetid, sier Krangsås.

– Hvis man for eksempel en dag ikke rekker å lese tirsdagsavisen, er det fort gjort å bare hoppe over den og lese onsdagsavisen når den kommer. Nå vil i stedet tirsdagsavisen leve både tirsdag og onsdag, fortsetter han.

Krangsås forventer også en økning i antall lesere på nett med den nye plussløsningen.

– Det gir en fordel for de annonsørene som allerede har tatt skrittet over i den digitale verden og annonserer i nettavisen vår, sier han.

Mediehuset Sør-Trøndelag eies av Polaris media og er en del av Adresseavisengruppen. I motsetning til mange andre lokalaviser har avisen levert svært gode resultater de siste årene. Krangsås har tro på at tiltakene avisen nå gjør vil sikre at avisen fortsetter å stå sterkt økonomisk.

– Med dette sparer vi inn både på trykk og distribusjon, noe som gjør oss i stand til å satse offensivt på innhold og kvalitet i årene fremover. Vi skal fortsatt ha et produkt som leserne er villige til å betale for.

Avisen mottar ikke pressestøtte, og kunne i 2015 skilte med en driftsmargin på 12,7 prosent. Mediehuset i Orkanger er dermed en attraktiv bedrift for eierne, mener Krangsås.

– Vi har levert solide konsernbidrag, og det skal vi fortsette å gjøre, sier han.