Søker ungdom til kommunetreff

I september ønsker Skaun kommune å ta med seg tre ungdommer i alderen 16-18 år på treff i vennskapskommunen Langeland i Danmark.

Kulturkonsulent i Skaun kommune, Steinar Haugen, søker tre ungdommer til å delta på treff i den danske vennskapskommunen, Langeland. Arkivfoto. 

Nyheter

Skaun kommune har til sammen tre vennskapskommuner, Langeland i Danmark, Keuruu i Finland og Tingsryd i Sverige. Minst en gang annen hvert år er det treff, og ved treffet i Langeland i år har danskene på Langeland lagt opp til et ungdomsprogram.

Utgifter dekkes

Skaun kommune og Langeland kommune vil dekke reise og oppholdsutgifter for ungdommene som blir med på tur. På treffet får de tre Skaun ungdommene mulighet til å møte ungdom fra alle de tre vennskapskommunene. Langeland stiller med unge verter på det fire dager lange oppholdet i Danmark.

Søk

Kulturkonsulent i Skaun kommune, Steinar Haugen sier at man kan søke alene eller sammen med venner. Søknaden skal inneholde hvorfor du ønsker og delta, og hvorfor kommunen skal velge akkurat deg, og merkes «ungdom til Langeland» og sendes til postmottak@skaun.kommune.no

Vennskapskommune

Langeland kommune ligger sør for Fyn. Kommunen er en relativt ny kommune, da Langeland i 2007 ble etablert ved en kommunereform som medførte at Tranekær, Rudkøbing og Sydlangelands kommuner ble slått sammen. Kommunesenteret er Rudkøbing. Kommunen har cirka 13 000 innbyggere. Øya som Langeland ligger på, er 11 km på det bredeste, og 52 km lang. Kommunen har et areal på 284 km2.