Kulør’n kåret til årets bygdekino

Fra begrunnelsen: «Oppgradert lerret og lydanlegg til kino er blitt realisert ved betydelige økonomiske bidrag fra det lokale næringslivet. Kombinert med en fin kiosk, gir dette skikkelig kinofølelse».

Kulør’n for skryt blant annet for miljøet rundt kiosken. 

Nyheter

HEMNE: Bygdekinoen har kåret Kulør’n i Hemne til Årets spillested for 2016.

– Overraskende, men svært gledelig, sier Reidar Klungervik, enhetsleder for kultur i Hemne.

Det var flere sterke kandidater som var nominert – i alt 168, men valget falt altså på Hemnes nye kinostorstue Kulør’n.

Masse ros

Her er begrunnelsen:

«Sommeren 2015 flyttet Hemne kommune til nytt spillested; KulØr’n hvor de har etablert en svært god «kinokultur». Dette har gitt en formidabel økning i antall besøkende. Ny sal med amfi, fast lerret og flott lydanlegg gir publikum god kvalitet på filmopplevelsen. Oppgradert lerret og lydanlegg til kino er blitt realisert ved betydelige økonomiske bidrag fra det lokale næringslivet. Kombinert med en fin kiosk, gir dette skikkelig kinofølelse.

Hemne kommune har vært flink med å annonsere filmene på kommunen sine hjemmesider og bruker lokalavisen aktivt. Gratis billetter til Bygdekinoen er brukt som premiering for skoleelever i sommerkonkurransen om leselyst. Flyktningetjenesten i Hemne kommune bruker kinoen som kulturtilbud».

Gode hjelpere

Sist fredag kveld kunne Reidar Klungervik motta prisen på 10 000 kroner fra Per Øvermo i Bygdekinoen. Pengene kan benyttes til å delta på en filmfestival eller på trivselsskapende tiltak rundt kinoen.

– Jeg vil trekke frem de to lagene som jobber med gjennomføringen av forestillingene; KILs skiavdeling og Hemne trekkspillklubb. De gjør en fantastisk innsats både som salvakter og kioskdrivere. Jeg vil også trekke frem det gode samarbeidet med næringslivet i Hemne i forbindelse med realiseringen av kinotilbudet, sier Klungervik, som like godt laget dobbelbetydning etter norgespremieren på «Istid» i går – etter begge forestillingene vanket det gratis is på barna.

Over 140 prosent

Han er selvsagt svært glad for å bli best i landet på kino.

– Vi har jobbet mye med tilbudet, og ikke minst markedsføringen av kinotilbudet i Hemne. Vi har også satt opp ekstraforestillinger slik at kinogjengerne ikke skal behøve å måtte gå skuffet hjem. Det har vært et mål for oss å etablere en god kinokultur. Dette skal vi jobbe videre med. Det at vi lykkes i såpass grad at vi blir kåret til «Årets spillested» viser at den retningen vi har valgt fungerer, sier han.

Hemne har opplevd en økning i besøkstallene på over 140 prosent fra i fjor, og denne utviklinga ser ut til å fortsette i år.

Roser frivillige

I det «store bildet» la Klungervik selvsagt merke til oppslaget i ST i går om at Hemne er på topp 50-lista i landet over hvor mye penger kommunen bruker pr innbygger på kultur.

– Både rådmannen og politikerne i Hemne som ser nytten og verdien av et rikt kulturliv, og ikke minst ønsker å satse på dette, sier han, og viser til ST-oppslaget.

Han legger til:

– Penger i seg selv ikke er en garanti for gode resultater, må dette ligger likevel i bunnen. Hemne kommune har blant annet valgt å legge ansvaret for koordineringen av folkehelsearbeidet til enhet for kultur. Det er i seg selv innovativt. Det viktigste er likevel at dette er en erkjennelse av at kultur er folkehelse og folkehelse er kultur. Kinotilbudet er bare en av tingene vi jobber med i kultur. I tillegg må innsatsen fra frivillige trekkes frem, sier han.

Komplett

Klungervik mener Humorfestivalen, Hemne teaterlag, Røstkvervet, kor, korps, frivilligsentralen og flere til, alle er bidragsytere som hver på sin måte har en rolle.

– Samlet sett gir alt dette oss et særdeles komplett kulturliv i Hemne. Kulturskolen, med 240 elever i alderen 0-50 år, må også nevnes. Det samme gjelder Fritidsklubben med 70-90 besøkende hver åpningskveld. Vi har et oppegående bibliotek, vi greier å holde Magerøya og Kjørseskolen åpen hver sommer med god hjelp fra frivilligheten og eksterne drivere. Næringslivet er flinke til å støtte opp om lokale arrangementer som sponsorer, sier han, og oppsummerer.

– Fantastisk

– Poenget er at med så mange aktører som virkelig viser at de vil noe, og som produserer så god kvalitet, og ikke minst at publikum møter opp, gjør at alle blir drevet med på en positiv bølge som bare genererer mer og mer, og det er en fantastisk jobb å få lov til å være en del av alt dette, sier Reidar Klungervik.