Her kan det komme ladestasjon for elbiler

Ladestasjonen kan komme nederst i Øragata. 

Odd Jarle Svanem og bylivsutvikler Eileen Brandsegg diskuterte hvor ladestasjonen bør ligge da de var på befaring i Øragata torsdag. Bak dem ses den gamle bensinstasjonen.  

Nyheter

– Jeg har fått henvendelser fra hyttefolk som vil ha mulighet til å lade elbilene sine mens de er innom på Kyrksæterøra for å handle, forteller Hemne-ordfører Odd Jarle Svanem.

Kraftlaget utreder

Hemne kraftlag har fått oppdraget med å se på alternative plasseringer: Falksenteret, Blakstad auto, Kulør’n, Rema-plassen, nederst i Øragata og ved kraftlaget.

– Kraftlaget skal vurdere hva som blir deres kostnader på de ulike plasseringene. Jo mer kommersielt vi tenker, jo billigere blir det for kommunen. Da vil det bli lettere å få med næringslivet, men det vil antakelig bli et spleiselag, sier Svanem som ennå ikke kan si noe om ladepunktene vil bli konsentrert på ett sted eller fordelt på flere.

– Tenk på Øragata

Saken om ladestasjon for elbil ble diskutert da formannskapet hadde befaring i Øragata torsdag sammen med bylivsutvikler.

Eileen Brandsegg fra Bylivsutvikling hadde følgende oppfordring til politikerne:

– Tenk på Øragata i alle saker dere behandler!

– Det er et godt innspill, svarer Svanem som er positiv til tiltak som kan føre til at flere trekkes mot sentrumsgata.

Dersom politikerne lytter til Brandsegg, kan ladepunktene komme ved Kulør’n eller på plassen ved Hemne sparebank.