Treffsted for bønder

Vil møtes mer i sosialt lag og fagsamlinger.

Malin Sæther er en av initiativtakerne til bondenettverket. Bildet er tatt i en annen sammenheng. 

Nyheter

HEMNE/SNILLFJORD: Gårdbrukere i Hemne og Snillfjord har tatt initiativ til å etablere bondenettverk, eller bondekafé. Det er Ove Halset, Malin Sæther og Mona Sem som er pådrivere.

- Jeg har uttrykt at det er et savn at vi ikke har en arena der vi kan møtes og utveksle erfaringer, mens Malin tok selve initiativet, sier Ove Halset.

I kveld (onsdag) har de sin første samling på Lunds Bakeri, og de satser på månedlige samlinger.

- Vi legger vel opp til uformelle samlinger i sosialt lag, så har vi planer om fagsamlinger med foredragsholdere på nyåret. Vi er spent på responsen, sier Halset.

Bondenettverk er et begrep, og skapt fra sentralt hold primært for å rekruttere flere unge til bondeyrket.

- Noen har lyktes, andre ikke. Vi håper at bønder både i Hemne og Snillfjord synes dette er en god idé. Vi vet alle at bondeyrket kan være ensomt, sier Halset.

Bondenettverket har sin egen side på Facebook. Den har 50 medlemmer. Det er et åpent forum der hvem som helst kan melde seg inn.