Frikjent i tingretten - dømt i lagmannsretten

«Jenta» han avtalte å møte på en campingplass for å ha sex med, viste seg å være en voksen mann.
Nyheter

En mann i 60-åra fra Sør-Trøndelag ble i mai i år frikjent for grooming i Sør-Trøndelag tingrett. Den enstemmige dommen ble anket. Nå har Frostating lagmannsrett dømt mannen til ubetinget fengsel i 36 dager.

Falsk profil

Det var en voksen mann fra Drammen som møtte tiltalte på campingplassen. Han jobber sammen med flere andre personer i samme område aktivt med å avsløre personer han oppfatter som pedofile.

Som et ledd i denne aktiviteten, opprettet mannen i januar i år en falsk profil på et sosialt nettsted.

Den falske profilen fikk navnet «Lisa». På profilen la han inn bilde av ei ung jente som han opplyste var 18 år. «Lisa» ønsket å komme kontakt med personer i alderen 18-70 år.

4. januar sendte tiltalte ei tekstmelding til «Lisa» der han skrev «Hei». Dette førte til videre dialog, og tidlig i dialogen avslørte «Lisa» at hun ikke var 18, men 14 år gammel. De to fortsatte dialogen, som også utviklet seg til å omfatte sms og mms.

Det var ifølge dommen et tidvis seksualisert innhold i dialogen. Dette gjaldt dem begge. De utvekslet også seksualiserte bilder.

Ble filmet

I slutten av januar hadde tiltalte et ærend ikke langt fra Hokksund. Det ble da avtalt at de to skulle møtes ved Hokksund camping. Tiltalte skulle leie et rom, og «Lisa» skulle komme på besøk.

Møtet ble forsøkt gjennomført, men det var altså en helt annen enn «Lisa» som dukket opp. I stedet ble han møtt med mannen som ønsker å bekjempe pedofili på nett og en kompis av ham.

Møtet ble filmet, og tiltalte konfrontert med ærendet og chatten med «Lisa». Politiet ble varslet og tiltalte pågrepet. Seinere ble filmen publisert på YouTube.

Basert på tidligere utveksling av meldinger, slår retten fast at det her ikke var noen tvil om at tiltalte hadde avtalt møte for å ha sex med «Lisa». Videre heter det i lagmannsrettens dom at tiltalte utvilsomt ville ha hatt seksuell omgang med «Lisa» om hun hadde vært en virkelig person, noe tiltalte selv benektet i retten.

Må sone

I dommen fastslås det at det ikke framstår som støtende eller i strid med den alminnelige rettsfølelsen at tiltalte dømmes for forholdet. Han har vist sterkt forsett og har reist langt for å gjennomføre det avtalte møtet. Det påpekes videre at han har hatt mulighet til å trekke seg fra avtalen, noe han altså ikke gjorde.

Når retten drøfter spørsmålet om betinget eller ubetinget fengsel, kommer de til at tiltaltes forsøkshandling er så grov at det ikke kan reageres med en betinget straff. Dommen var enstemmig.

Gapestokk

Samtidig påpekes det at denne formen for privat rettshåndhevelse som altså var ei opplagt felle som tiltalte gikk i, er kritikkverdig, og at publisering av filmopptak på nett har karakter av offentlig gapestokk.