Slipper å gjenutsette laks over én meter

I 2011 landet Rune Storholm denne ruggen på Å. Laksen veide 17,6 kilo, og ble tatt på fllue. I 2017 kommer det nye fiskeregler i Orkla. Arkivbilde. 

Nyheter

Styret i Orkla Fellesforvalting har vedtatt følgende fiskeregler for 2017:

Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger (ikke åpnet for uttak):

All hunnlaks

All sjøørret

Kvoter:

Døgnkvote: 1 laks

Ukeskvote: 2 laks

Sesongkvote: 4 laks, hvorav maks 1 (hannlaks) kan være over 80 cm.

I tillegg legges det opp til at alle fiskere skal registrere seg.

HER ER 2016-REGLENE

Forskjellen på reglene fra i år til neste er er hovedsaklig to ting:

* All hunnlaks skal fredes fra første dag. Ikke fra 18. juni som i år.

* I 2017 kan du ta én laks over 100 cm. I år var det én mellom 80-100 cm - alt over én meter måtte settes ut.

- Det har vært et stort ønske blant fiskerne å få mulighet til å ta troféfisken (over 100 cm), sier Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning.

- Er det ikke fare for at de største laksene utryddes i elva ved å endre på dette?

- Nei, de er vanskelig å ta også. Det er derfor de er blitt så store. Og genene ligger uansett i orklalaksen, uavhengig av størrelse, svarer han.

- Hva ligger bak at all hunnlaks fredes fra første fiskedag?

- Gytegroptellinger viser at det er plass for mer hunnlaks i elva. Derfor utvider vi fredninga her, sier Krogdahl.

- Hvordan vil fiskerne ta imot de nye reglene?

- Både og! Uansett hva vi komme rmed, havner vi midt i clinchen. Jeg tror reglene ble som forventet for dem.

Neste års fiskeregler ble enstemmig vedtatt på styremøte 2. desember. Og i år som i fjor ble det lagt til grunn offentlige rammer, vurderinger og beskatningsråd, innspill fra kretsmøter og Fagrådet for Orkla, sammen med data fra årets overvåking.