Her har de solgt tre av 12 leiligheter

Leilighetsbygget sett mot sjøen. 

Lars Arne Pedersen, syreleder og hovedeier i Solbakken eiendomsselskap AS.   Foto: Truls Lereggen

Nyheter

Buvik panorama er navnet på det nyeste boligprosjektet i Buvika. På den gamle Prix-tomten skal det nå bygges 12 leiligheter.

Lars Arne Pedersen er styreleder i Solbakken eiendomsselskap AS. Sammen med familien har han over 80 prosent av aksjene i selskapet. Proplan holding AS, med Mons Opland i spissen, eier 13,6 prosent.


 

Pedersen kjøpte tomta etter Fjæra eiendom, som i 2010 fikk godkjent et boligbygg med åtte boenheter. De klarte aldri å realisere planene.

Av de tolv leilighetene er ti av dem med universell utforming. Det vil si at de er tilrettelagt for blant annet rullestolbrukere.

Hele bygget oppføres i treverk, og det blir ikke brukt betong i vegger eller etasjeskillere.


 

Pedersen anslo til ST i midten av november at det må selges rundt åtte leiligheter før byggestart. Så langt er det solgt tre; én i første etasje og to i andre etasje.

Eiendomsmegler1 er nå hyret inn for å bistå med salget av boligene.