Nytt og midlertidig Klett-kryss fram til 2018

Dette må du være obs på.

  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

I forbindelse med bygging av ny E6, vil trafikken på E39 i Klett-krysset gå i en annen trasé.

Midlertidig

Statens vegvesen opplyser onsdag at det blir tatt i bruk ei ny og midlertidig rundkjøring beliggende mellom dagens rundkjøring på Klett og Circle K-stasjonen.

Det betyr at trafikk til og fra Byneset og Heimdal blir ledet gjennom den nye rundkjøringa (se kart).

Omlegginga skjer natt til torsdag 17. januar.

Trondheim-Orkanger

– Vi ber trafikanter som kommer kjørende på E6 fra Trondheim og som skal videre på E39, være spesielt oppmerksomme på at de ikke lenger kan kjøre rett gjennom dagens rundkjøring på Klett. Armen til dagens E39 vil bli forbeholdt anleggstrafikk fra og med torsdag 12. januar, sier byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Den midlertidige traseen vil vare til våren 2018.

Elv i rør

Vegen legges om for å frigjøre plass til å legge elva Søra i rør og å bygge en ny gang- og sykkelundergang under framtidig E39.