Prisene til værs

Aldri vært høyere på ti år.

  Foto: Therese B. Kirkesæther, Allskog

Nyheter

Etterspørselen etter trelast er stor både i Norge og Sverige. Sagbrukene i Midt-Norge ønsker å kjøpe mest mulig virke fra Allskog. Dette har ført til en betydelig prisoppgang på sagtømmer.

- Det er samtidig stor etterspørsel etter massevirke, da skogsindustrien er inne i en positiv utvikling. Skogeierne får prisøkning på inntil 15 prosent for massevirke, og på inntil 20 prosent for sagtømmer. Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden 2007, skriver Allskog i en pressemelding.

Allskog gir skogeierne ved Orklavassdraget følgende prisøkning fra årsskiftet sammenlignet med siste vinters priser:

Gran

Sagtømmer inntil 75 kroner

Massevirke inntil 20 kroner

Furu

Sagtømmer 30 kroner

Massevirke har ingen økning.