- Nei, dette er ikke bra

Mange dyr blir påkjørt på vei. Da skal man alltid varsle. Her langs fv 714 i Snillfjord. Foto: John Øystein Berg 

Nyheter

Politiet i Rennebu mottok mandag morgen i 09-tida melding om et dødt rådyr i veibanen på riksvei 3 på Innset i Rennebu. Problemet med saken var at vedkommende osm hadde kjørt på dyret, ikke hadde varslet om hendelsen.

- Det var ikke meldt til politiet. Det er man pliktig til å gjøre, sier Helge Sumstad ved Rennebu lensmannskontor.

- Hva gjør politiet med slike saker?

- Ingenting. Vi kan ikke gjøre noe. Nei, dette er ikke bra, sier han.

Sumstad oppfodrer folk som kolliderer med dyr om å varsle.

- Én ting er om dyret blir drept momentant. Langt verre er det hvis dyret lider etter påkjørsel, sier han.


Varslet at annen bil kjørte på storvilt

Trolig store mørketall for denne type hendelser.

 

Hovedregelen er: Du må (selv) varsle når du kjører på storvilt. At du kan risikere ikke å få dekt mulig bilskade på forsikringa er én ting, dyr som blir påkjørt og skadd, blir utsatt for store lidelser dersom vilnemnda ikke får varsel og kan iverksette ettersøk og foreta avliving.