Nye HV-sjefssersjanter i Trøndelag

Områdesjef Ketil Spjøtvold (t.h.) og ny sjefssersjant Åge Røvik fra Hemne og Snillfjord HV-område. Foto: Heimevernet  

Nyheter

Et tyvetalls trønderske befal fra de lokale HV-områdene har konvertert til spesialister og synliggjør med det den nye militære ordningen for militært personell. Befalskorpset splittes opp i offiserer og i spesialister.

Hele poenget med den nye spesialistordningen og det nye spesialistkorpset er å skape økt operativ evne. Spesialistene er våre flinkeste menn og kvinner innen selve soldatfaget.

De nye sjefssersjantene i HV-12 vil nå utgjøre det nye lederteamet i våre lokale HV-områder. Områdesjefen skal fortsatt være offiser med fokus på planer, ledelse og kommando, mens de nye sjefssersjantene skal følge opp områdets operative evne og være spesialist på oppdragsløsning og stridsteknikk.

Implementeringen av den nye ordningen for militært tilsatte startet 1. januar 2016, og vil være ferdig innført ved utgangen av 2020.

Spesialister er personell som skal ha fokus på dybdekunnskap, ha lang ståtid innenfor sitt fagfelt og skal drive utøvende og praktisk lederskap

Det finnes ingen kultur eller nyere historie knyttet til dagens spesialistkorps i Heimevernet. Den kulturen og identiteten er det spesialistene selv skal utforme gjennom de neste årene.