Rosenvik vant anbudskonkurranse

Arnt-Otto Lie er daglig leder ved Rosenvik.  

Nyheter

Rosenvik AS har vunnet anbudskonkurransen hos NAV om å tilby tjenesten Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) i vår region frem til 30.juni 2018, med opsjon på forlengelse i ytterligere 2 år.

Dette skriver bedriften, som har hovedkontor på Orkanger, på sin egen nettside.

ARR er en tjeneste som bidrar til økt mestring av helserelaterte og sosiale problemer som kan hindre deltakelse i arbeidslivet. Det gis blant annet tilbud om gruppe- og individuelle samtaler, coaching med karriereveiledning og kartlegging av helse, samt veiledning i funksjonsfremmende trening.

Dette tiltaket er for personer som er sykmeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt, slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.

ARR skal bidra til:

* Økt mestring av helserelaterte og sosiale problemer som kan hindre deltakelse i arbeidslivet.

* Mestring av arbeidssituasjonen i en tilbakeførings‐/ arbeidssøkerfase.

* Å finne din strategi for bedre fungering i arbeid.

* Å få økt kunnskap om deg selv, dine valgmuligheter og dine fremtidsløsninger.

PS! Rosenvik AS har levert tjenesten ARR siden 2009.