Voll lagt ned på overtid

Skoledebatt engasjerer. Nærmere 100 tilhørere var til stede i samfunnshuset på Berkåk.  Foto: Steinar Larsen

Nyheter

Etter seks timer, lang debatt, gruppemøter, gruppeledermøter og nye gruppemøter var vedtok kommunestyret i Rennebu med 11 mot 10 stemmer å legge ned grendeskolen på Voll.

Tilsynelatende var det Arbeiderpartiet som i realiteten satt med nøkkelen, og da ordfører Ola Øie fra talerstolen kunngjorde at han hadde snudd i forhold til vedtaket i formannskapet, begynte de mange frammøtte i salen å fatte håp for Voll skole. 

Men så viste det seg at ordføreren likevel lojalt hadde bestemt seg for å følge gruppeflertallet i Arbeiderpartiet og stemme for rådmannens innstilling. Dermed var saken i realiteten avgjort, og den påfølgende voteringen endte med at rådmannens opprinnelige innstilling om å legge ned skolen fra høsten 2017 ble vedtatt. Les mer om saken i ST på torsdag.