Får justert opp lønna

Regulering av godtgjørelsen til stortingspolitikere får effekt for folkevalgte i Skaun.

Skaun-politikerne, her ved Mildrid Gimseng (Sp), Asbjørn Leraand (Ap), Jon P. Husby (Sp), Gunn Iversen Stokke (Sp) og Bjørn Hammer (Buviklista) får justert sine godtgjørelser fra 1.mai 2016.  Foto: Lillemor Hestvik

Nyheter

Både ordfører Jon P. Husby (Sp) og varaordfører Asbjørn Leraand (Ap) får regulert sine godtgjørelser som følge av reguleringen av godtgjørelsen til stortingspolitikerne fra 1. mai i fjor.

Fra den datoen ble stortingslønnen 906.928 kroner. Ordfører Jon P. Husbys lønn er satt til 85 prosent av godtgjørelsen til stortingsrepresentanter, noe som fra 1. mai gir Husby en årslønn på 770.889 kroner.

Varaordførerens lønn er satt til 25 prosent av ordførerlønna. Dermed kan Asbjørn Leraand vente seg en godtgjørelse på 192.722 årlig for vervet i Skaun-politikken. Dette skal dekke tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse for møter i kommunestyre, formannskap, klagenemnda, administrasjonsutvalget og forhandlingsutvalget. For møter utover dette gis vanlig møtegodtgjørelse, 1156 kroner per møte.

Mens resten av kommunestyret ikke mottar noen fast godtgjørelse for vervet, får de likevel betalt for å delta i møter. Både faste medlemmer og varamedlemmer får en møtegodtgjørelse tilsvarende 1,5 promille av ordførerens lønn, kroner 1156 per møte. For dem som er medlem av formannskapet er godtgjørelsen 2,5 promille, eller 1927 kroner per møte. Det samme gjelder om man er leder av et fast utvalg. Medlemmene i faste utvalg får en møtegodtgjørelse på 1,75 promille av ordførerlønnen, 1349 kroner.

Også medlemmer av øvrige utvalg får møtegodtgjørelse, nærmere bestemt 1,5 promille av ordførerlønnen for møteleder, mens medlemmer og varamedlemmer for 771 kroner som er 1 promille av ordførerlønnen.