Drøftet tiltak i Tverradkomsten

Trafikken har økt i Tverradkomstne på Orkanger. Hastigheten er midlertidig satt ned fra 50 til 40 km/t, men det e rikke nok, mener beboere i området.  Foto: Øyvind Brostrøm

Nyheter

Etter at Gammelosveien (tidligere Havneveien) på Orkanger ble stengt på kveld, natt og helg for gjennomgangstrafikk, er det ingen tvil om at trafikken har økt gjennom Tverradkomsten. Det vil si på strekningen fra rundkjøringa ved Orkdal sparebank og ned til Oti-sentret.

Beboerne (i Moan) langs veien krever trafikksikkerhetstiltak. I tillegg har de i et brev til kommunen bedt om at Gammelosveien åpnes, slik at trafikken forbi dem selv reduseres.

Prøveperioden med delvis stenging av Gammelosveien skal etter planen gå fram til 1. september i år. Det har kommunestyret vedtatt.

I formannskapsmøtet i mars ble det bestemt at teknikkutvalget skal vurdere trafikksikkerhetstiltak i Tverradkomsten. Dette ble tatt opp i dag (onsdag) i utvalget som en diskusjonssak, uten innstilling og påfølgende vedtak.

- Jeg vil gjøre 40-sonen (opprinnelig 50-sone) i Tverradkomsten permanent. Denne veien er i ferd med å bli en sentrumsgate, sa Tore Slørdahl (Frp).

- Permanent 40-sone støtter jeg. I tillegg bør det komme opp flere fartshumper. Og bussene som parkerer på Grønøra bør kjøre via Grønørbrua og E39, supplerte Oddvar Kjøren (Ap).

- Hvordan skal vi få bussene til å kjøre en annen vei enn gjennom Tverradkomsten? spurte utvalgsleder Heidi Vatn (Ap).

Det hadde ingen noe klart svar på. Forslagene til tiltak ble notert, uten noen mer konkret «framdriftsplan».

Sp-politiker Rasmus Skålholt tok i forrige måned til orde for å åpne Gammelosveien for trafikk igjen på kveld, natt og helg. Dette var aldri noe tema i onsdagens utvalgsmøte.

Etter 1. september skal den midlertidige ordningen med stengt vei i Gammelosen evalueres.