Foreslår å verne skogområder

Fra Rabbolen har man storslått utstikt mot blant annet Viggja.   Foto: Privat

Nyheter

Fylkesmannen har sendt ut et forslag om vern av skog for fem skogområder i Sør-Trøndelag. Blant disse er Rabbolen og Almlia i Orkdal. De øvrige områdene er Storvika i Selbu, Drøydalen i Holtålen og utvidelse av Murudalen naturreservat i Bjugn.

Rabbolen dekker et område på 2527 dekar, mens Almlia utgjør 259 dekar.