Søker om midler til bredbånd

Valset i Agdenes er et av områdene der fylkeskommunen vurderer å søke om midler til bredbåndsutbygging.  Foto: Privat

Nyheter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har lyst ut nasjonale bredbåndsmidler som kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Totalt er det stilt ca. 138,7 millioner kroner til rådighet, melder fylkeskommunen.

I 2016 søkte Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskuddsmidler til gjennomføring av totalt 19 prosjekter. Det ble innvilget støtte til 15 av disse områdene. Disse vil bli bygget ut i 2017/2018. Områdene var såkalte "hvite områder" uten grunnleggende bredbåndskapasitet (4 Mbps).

«I år vil fokuset være det samme og det er identifisert mange områder hvor utbygging er nødvendig for å møte fremtidens behov for tilgang til Internett. Digitalisering av kommunale og andre offentlige tjenester krever også dette», melder fylkeskommunen.

Blant områdene som fylkeskommunen vurderer å søke midler til finner vi Selva/Breivika, Vassbygda, Hegg–Slettvik og Valset i Agdenes.