Må slåss for rettighetene

Jonas Winthbro og Kristin Lindberg spilte gamle arbeidersanger til et lydhørt publikum i et fullstappet Orkdal rådhus før toget gikk gjennom Orkangers gater.  Foto: privat

Nyheter

I sin 1. mai-tale i Orkdal, tok Rakel Skårslette Trondalen til orde for økt barnetrygd for å bekjempe barnefattigdommen.

Trondalen som er leder av SVs fylkestingsgruppe i Sør-Trøndelag, var hovedtaler 1. mai i Orkdal som ble arrangert på tradisjonell måte av LO, Orkdal Ap, Orkdal SV og Orkdal AUF i Orkdal rådhus.

Rettigheter forsvinner

I sin tale hevdet hun blant annet at etter snart fire år med blåblå regjering, så går det meste i arbeidslivet i feil retning.

- Rettigheter som har blitt tilkjempet over lang tid, er i ferd med å forsvinne. Å ha fast jobb, muligheter til å kjøpe seg en bolig, et rettferdig skattesystem og en velferdsstat der du betaler etter evne og får etter behov, er ikke lenger en selvfølge, sa Trondalen.

Nordisk modell trues

I talen sin kritiserte hun regjeringa for å angripe arbeidsmiljøloven, ved å privatisere, sentralisere og forskyve maktforholda i feil retning både når det gjelder likestilling og forskjeller i arbeidslivet.

- Omfanget av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet øker, uttalte Trondalen.

Hun mener også at den stadig større gruppe er redd for å organisere seg og klage på forholda på arbeidsplassen i frykt for å miste jobben.

Velferd på anbud

Å løse dårlig kommuneøkonomi med å legge velferden ut på anbud, mener hun slettes ikke er vegen å gå.

- Mens de ansatte får dårligere lønn og pensjon, blir store pengesummer tatt ut som utbytte fra barnehager, sykehjem og asylmottak. Det er på tide at vi får et forbud mot å ta ut profitt på velferd. Fellesskapets penger skal gå til fellesskapet - ikke til steinrike private drivere, uttalte Trondalen.

Økte forskjeller

At over 100.000 barn vokser opp i fattigdom i Norge, mener hun må gjøres noe med.

- Dette er unger som ikke kan delta på de aktivitetene som de fleste tar for gitt, uttalte hun og viste til bursdagsfeiringer i klassa, konfirmasjon, idrett, ferieturer, kino og andre fritidsaktiviteter.

- Forskning viser at ei økning i barnetrygda er en av de mest effektive metodene for å bekjempe barnefattigdom, slo Trondalen fast.