Politiet har satt i gang evakuering

- Røyken er ekstremt giftig

Beboere i Moan får beskjed om at røyken er ekstremt giftig og blir evakuert.

Brann på sponplaten

Nyheter

Det brenner på Sponplaten på Grønøra. Det velter svart røyk ut fra området. Brannen startet like før klokken 14.30 og bygget står fortsatt i full fyr, men brannen har avtatt litt. Brannvesenet er nå i gang med slukningsarbeidet, men det tok litt tid før de kom skikkelig til.

Tidligere på dagen var det flere store eksplosjoner og like etter klokken 15.30 var det nye eksplosjoner inne på fabrikken som nå brenner.


Brannvesenet opplyser nå om at røyken kan være giftig og politiet ber folk om å stenge igjen vinduene sine. Politiet har også satt i gang evakuering av folk i Yttermoan og nederste del av gamle Geitastranda fordi røyken er ekstremt gifitg.

- Årsaken til at folk nå blir evakuert er at det er giftig røyk som oppstår fordi det er mye plastikk i lokalet som brenner. Vi er fortsatt usikker på hva som er inni i byggene og har opprettet en sikkerhetsavstand på 200 meter, innsatsleder Solveig Kristin Eide på stedet.


 

- Brannvesenet jobber nå med å sikre bygget. Slukningsarbeidet skjer nå fra sørsiden etter at det også holdt på fra nordsiden tidligere, sier Eide.

Det skal ikke ha vært noen folk i bygget da brannen startet, men minst en person skal ha oppholdt seg i et tilstøtende bygg. Så langt er det ikke meldt om at noen er skadet.

Området er nå avsperra.


- Vi vet ikke om det er noen farlige stoffer i røyken og vil be folk om holde god avstand til brannen, sier politiet på stedet som i begynnelsen hadde store problemer med at folk sto for nær brannen.


 

Det er også stor fare for spredning. Det er bare en skog mellom sponplaten og et boligområde i Moan, men vindretningen er gunstig med tanke på å unngå spredning dit.

Bedrifter som holder til i tilstøtende bygg holder nå på med å kjøre bort utstyr og tønner som kan være eksplosjonsfarlige.


- Kanskje bedriftene kan flytte til Reinertsen-bygget?

- Jeg skjønte at det var skikkelig ille, og jeg tenkte på arbeidsplassene.