Nærmer seg avklaring om ny travbane

24. september avgjøres det hvor «nye Leangen» skal bygges.

Like før jul i 2014 vedtok generalforsamlinga hvor nybanen skulle bygges, men vedtaket ble senere forkastet.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Etter mye fram og tilbake med blant annet en rettssak i bagasjen, tyder mye på at man nå endelig skal få en avklaring på hvor det nye regiontravanlegget skal bygges etter at Leangen er solgt. 24. september avholdes generalforsamling i Midt-Norge travforbund, og der blir endelig lokalisering avgjort.

- Per i dag har vi tre alternativer å velge mellom. Det er Orkdal, Klæbu og Melhus. Det opprinnelige forslaget på Malvik er ikke lenger aktuelt. Det er imidlertid varslet at det vil komme et nytt Malvik-alternativ, men det har ikke kommet ennå. Vi har satt en frist til 31. juli med å få dette alternativet på bordet. Får vi det, vil vi kunne velge mellom fire alternativer på generalforsamling. Hvis ikke blir det tre, opplyser Edmund Morewood, stydeleder i Midt-Norge travforbund.

Reserve

Morewood sier videre at man på generalforsamlinga trolig må velge to alternativer, hvorav det ene blir reserve.

- Selv om det ikke foreligger noe styrevedtak ennå, så regner jeg med at vi også må velge et reservealternativ i tilfellet det skulle oppstå noe uforutsett med det alternativet flertallet velger.

Travelt

Og for travsporten sin del, bør det helst ikke dukke opp for mye uforutsett. Man har nemlig ikke god tid på seg for å få på plass en erstatter for Leangen.

- Ifølge avtalen med investorene som har kjøpt og skal utvikle Leangen til boligområde, så må vi flytte fra Leangen innen 15. oktober 2020. Det betyr at den nye banen må stå ferdig til da. Det er beregnet halvannet år i byggetid, og fortsatt gjenstår det å få plass avklaringer rundt enkelte alternativer med hensyn til regulering og grunneieravtaler. Vi har med andre ord bare tida og veien på oss med tanke på å komme i havn, opplyser Morewood og legger til at det vil bli lagt fram oppdaterte utredninger rundt de ulike alternativene i forkant av generalforsamlinga.

- Vil dere rekke å komme i havn i tide?

- Så snart vi har bestemt lokalisering, vil vi sette i gang prosjektering og bygging. Deretter må vi bare krysse fingene for at ting går på skinner.