Jobber videre med REMA-senter

Husker du dette?

Daglig leder Roy Johansen ved REMA 1000 på Orkanger avkreftet at det skulle foreligge noen byggemelding på nytt kjøpesenter. — Men det jobbes med saken, fortalte han.  Foto: Morten Wolden (arkivfoto)

Nyheter

Orkdal

– Det er foreløpig ikke noe nytt i saken omkring bygging av et REMA 1000-senter på Sæther/Røhme, sa daglig leder Roy Johansens ved REMA på Orkanger til ST i 1996.

Det ble jobbet med å komme frem til en løsning for utnyttelse av arealet og utforming som REMA, grunneier Asgeir Sæther, og de øvrige interessentene i området kunne bli enige om.

Det var vinteren 1996 at REMA 1000 først offentliggjorde sine planer for et nytt kjøpesenter på Sæther/Røhme-eiendommen.

En ny og større REMA-butikk skulle være hovedingrediensen i det nye senteret, men det forelå også planer om andre virksomheter i tilknytning til bygget.

Bakgrunnen for byggeplanene var REMA Orkangers behov for mer plass og flere parkeringsplasser.

I Trøndelagsnyhetene dagen før artikkelen sto på trykk, ble det antydet at en byggemelding for det nye senteret var på gang, noe Roy Johansen avviste.

– REMA har så langt ikke levert inn noen byggemelding. Det jobbes med saken, og det er en del forhold som først må komme på plass, sa Johansen til ST.

Dette dreide seg blant annet om at REMA og grunneier Asgeir Sæther måtte bli enige om hvordan arealet på Sæther/Rømme skulle utnyttes, og hvordan utformingen av kjøpesenteret skulle bli.

Det var også en forutsetning at man ble enige med de øvrige aktørene i området, og at planene innfridde de kravene kommunen stilte. Det var kommet klare signal fra politikerne i Orkdal om at man ønsket en akseptabel utforming, og at området ble utnyttet mest mulig rasjonelt.