Død elg ble funnet på Rindalsskogen

Den døde elgen ble funnet i et bekkefar like ved Tiåvatnet mellom Stokkfjellet og Tifjellet.  Foto: Kjetil Bjørnerås, turgåer

Torgrim Furuhaug fra viltnemnda i Rindal.  Foto: Arkivfoto: John J. Storholt

Nyheter

John J. Storholt

En død elg ble funnet på Rindalsskogen på ettermiddagen lørdag 15. juli. Elgen ble funnet i et bekkefar like ved Tiåvatnet mellom Stokkfjellet og Tifjellet. Det var en turgåer med hund som oppdaget denne elga, og som varslet viltnemnda om funnet.

Viltnemnda kom lørdags kveld og sikret seg prøver for å sende inn til Mattilsynet.

– Det er enda for tidlig å konkludere om det er den smittsomme dyresykdommen skrantesjuke. Elgen har ingen ytre skader, og den er heller ikke avmagret, så får tiden vise om det er sykdom som er årsaken, forteller Torgrim Furuhaug fra viltnemnda i Rindal.

Furuhaug oppfordrer alle til å varlse hvis de finner døde dyr i marka eller på fjellet. Ring politiet på 02800 for å varsle viltnemnda.