Mattilsynet advarer mot giftige krabber

Algegiften PSP Paralytic Shellfish Poisoning kan forårsake lammelser.  Foto: privat

Nyheter

Mattilsynet varsler om algegift i innmat fra taskekrabbe fra Trøndelagskysten

Algegiften PSP Paralytic Shellfish Poisoning kan forårsake lammelser. Det er ikke funnet PSP i klokjøttet på krabbene, så det kan trygt spises, kan man lese på Matportalen.no.

Oppkonsentrering av algetoksiner i krabbe skjer ved at krabber spiser skjell med innhold av algegifter. Det er først og fremst i taskekrabbens brunmat algegifter kan forekomme, og det er kjent at mennesker har blitt forgiftet etter å ha spist krabber med høy algetoksinkonsentrasjon.

Ved PSP er de første symptomene prikking og nummenhet i lepper og munn på grunn av lokalt opptak av PSP-toksiner. Ved alvorlige forgiftninger opptrer lammelser i muskler, og når dette skjer med respirasjonsorganene kan dødsfall forekomme.

I sommer har spesielt PSP forårsaket anbefalingen “ikke spis skjell” flere steder langs kysten, men spesielt i Hitra Frøya regionen. Det kan ta lang tid for både skjell og krabbene å kvitte seg med giften. Det kan derfor være giftstoffer i sjømat lenge etter at algene har forsvunnet fra vannet.