Her blir det bredbånd

- Årets tildeling av bredbåndsmidler går til kommuner og områder som har ventet i årevis på en slik utbygging

- Prosessen med anbud og kunngjøring starter umiddelbart og målet er å skrive kontrakt med en eller flere utbyggere før nyttår, sier Pål M. Dahlø, e-koordinator i Sør-Trøndelag Fylkeskommune.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Det sier Pål M. Dahlø, e-koordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Vi har for tiden et svært høyt aktivitetsnivå på utbygging av mobil- og bredbåndsdekning. Summert er det ca. 50 prosjekter som bygges nå, fortsetter Dahlø.

Han sier at det er gjort en nøye vurdering og hard prioritering på hvem fylkeskommunen skulle prioritere i år.

- Det foregår også svært mye kommersiell utbygging, og dialogen med utbyggerne er viktig slik at vi totalt sett få gjort så mye som mulig, sier Dahlø.

Fellesprosjektet som ble innvilget av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og kunngjort før helgen har en total utbyggingskostnad på ca. 12 millioner. Av dette kommer 3,6 millioner i statlig støtte. Øvrig finansiering skjer gjennom samfinansiering med kommune, STFK og aktuell utbygger.

I ST-land er det Råbygda/Aundbygda i Skaun som får midler til bredbåndsutbygging. I tillegg får Teigen/Bjørklia i Klæbu, Fossen/Bakken i Malvik og Skaudalen midtre i Rissa midler.

- Med unntak av prosjektet i Rissa så har det tidligere vært søkt om midler til samtlige prosjekter, så det er gledelig av prosjektet nå blir gjennomført, sier Dahlø.

Prosessen med anbud og kunngjøring starter umiddelbart og målet er å skrive kontrakt med en eller flere utbyggere før nyttår. Utbygging vil foregå 2018 og 2019.