Seks nye uker i varetekt

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Orkdal

Mannen i 40-åra fra Orkdal må sone seks nye uker i varetekt, siktet for flere straffbare forhold. Han har sittet varetektsfengslet siden midten av juni.

Erklært tilregnelig

Mannen ble da varetektsfengslet etter at det forelå siktelse på å motarbeide rettsvesenet og å hindre offentlig tjenestemann i tjenesten. Begge disse forholdene er brudd på straffeloven.

I tillegg sto han tiltalt for fire brudd på vegtrafikkloven, blant annet for ikke å stoppe på signal fra politiet.

Tre nye saker påløp underveis i varetektsperioden. Dette går på skremmende eller plagsom opptreden overfor en annen person, for at han ikke etterkom pålegg om å slutte å ta opp film på lensmannskontoret og for å ha hindret politiet å ta beslag i et kjøretøy som var hans.

Skal undersøkes

Siktede sto i 2015 tiltalt for flere straffbare forhold i retten. Da ble han frifunnet fordi et flertall i retten mente det var tvil om hans tilregnelighet.

I de siste rundene har retten erklært mannen tilregnelig. Han kan dermed straffes.

I fengslingskjennelsen datert 11. september, går det fram at en avklaring på spørsmålet om tilregnelighet kan skje, må siktede underlegges en tvungen rettspsykiatrisk undersøkelse. Det er avsagt en kjennelse om at han skal gjennomgå en slik undersøkelse.

Denne kan starte først i uke 39 med inntil fire ukers varighet. Med denne tidshorisonten lagt til grunn, kom derfor tingretten fram til at siktede nå kan holdes i varetekt fram til 23. oktober. Deretter blir spørsmålet om forlenget varetekt vurdert.

Hovedforhandling i saken mot mannen er forhåndsberammet til slutten av november.

Gjentakelsesfare

Et gjennomgående tema i alle fengslingskjennelsene er gjentakelsesfaren, og har vært knyttes primært til siktelsens punkt om å motarbeide rettsvesenet. Mannen har blant annet oppsøkt lensmannen i Orkdal og Agdenes på hans privatadresse ved to anledninger. På sin egen Facebook-profil, omtaler han polititjenestefolk med nedsettende karakteristikker «live» mens hans selv filmer.

Retten har ikke kommet fram til at det finnes alternativer til fengsling etter straffeprosesslovens bestemmelser.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300