Millionbeløp til industrimuseet

Orkla industrimuseum på Løkken.  

Nyheter

Orkla industrimuseum på Løkken får fem millioner kroner i investeringstilskudd fra posten Nasjonale kulturbygg i statsbudsjettet for neste år. Det skriver NRK Trøndelag i forbindelse med forslag til statsbudsjettet 2018.

I tillegg foreslår Regjeringen et tilsagn om ytterligere 30 millioner kroner i senere budsjettår, slik at det samlede statlige tilskuddet til prosjektet blir 35 millioner kroner.