Jenter får bedre karakterer enn gutter

Statistisk sentralbyra (SSB) melder at guttene går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer enn jenter i nesten samtlige fag i den norske skolen.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at guttene går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer enn jenter i nesten samtlige fag i den norske skolen. Og prestasjonene blir svakere jo eldre guttene blir.

Kroppsøving er det eneste faget hvor guttene i snitt får høyere standpunktkarakter enn jentene.

Karakterforskjellene på ungdomsskolen er langt større enn tidligere i skoleløpet. Forskjellene er minst i matematikk, gutter har en snittkarakter på 3,5 mot jentenes 3,7.

De største forskjellene er i norsk hovedmål, både på standpunkt og eksamen. Jentenes standpunkt er 4,2 mot guttenes 3,5.

Også i lesing blir gapet mellom jenter og guter større i jentenes favør, viser tall fra SSB.