Nå kan du tenne opp bål i skog og mark igjen

Det er tillatt å brenne bål utendørs i utmark fra 16. september til 14. april.  

Nyheter

I tidsrommet 15. april-15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i områder med skog og annen utmark i hele landet. Årsaken er risiko for skogbrann.

Det er imidlertid åpning for å søke om bålbrenning i overnevnt tidsrom, men den som søker  må da vurdere risikoen og sikre seg at bålbrenningen ikke kan føre til skog/lyngbrann.

Bålbrenning skal utføres på en forsvarlig måte, uansett tid på året, og bålet skal være fullstendig slokket før det forlates. Bålbrenning skjer på eget ansvar.

Uansett: Det er tillatt å brenne bål utendørs i utmark fra 16. september til 14. april.