Samfunnsstraff for oppbevaring av hasj

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Hemne

En mann i 20-åra fra Hemne er dømt til 45 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 180 dager for oppbevaring av narkotika. Da han ble pågrepet hadde han 90 gram hasj i sin besittelse, og stoffet var til eget bruk.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 24 dagers fengsel. Retten mente samfunnsstraff var tilstrekkelig reaksjon. Forholdet han er dømt for er snart ett år gammelt. Mannen har også sluttet med narkotika.

I retten avga han en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Han vedtok dommen på stedet.