Tror ikke det blir noen overraskelser

Skadet betong blir reparert klattvis over brua. Tar man alt på en gang, blir brukonstruksjonen svekket.  

Myke trafikanter kan gå over brua under hele anleggsperioden.  

Nyheter

Forve bru stengte for biltrafikk 2. oktober. Myke trafikanter kan imidlertid passere her.

Skadene som er avdekket på Forve bru, krever enkelt forklart at asfalten på brua fjernes og skadet betong fjernes. Deretter skal armeringen rengjøres før skadet område støpes igjen.

Les også: Betongkloss løsnet - henger i rekkverket

Så skal det legges membran og ny asfalt. I tillegg skal skader på kantdrager utbedres og rekkverket overflatebehandles.

- Arbeidet er i rute, forteller Andreas Enger, byggeleder i Statens vegvesen.

Det er ifølge Enger så langt ikke oppdaget noe mer graverende enn det som var forventet.

- Jeg tror ikke det blir noen overraskelser, nei, sier han.

Arbeidet på brua er planlagt å pågå i drøyt én måned.

Det er omkjøring blant annet via Gjølmeslien og Blåsmo.

PS! Myke trafikanter kan gå over brua under hele arbeidsperioden.