Her er det satt opp nytt rekkverk i år

Her i Sundlibakkan i Orkdal ble det i høst satt opp nytt rekkverk.   Foto: Anders Aa. Morken

Nyheter

Langs fylkesvegene i Sør-Trøndelag er det satt opp en god del rekkverk i år.

- I år har vi satt rundt 23 kilometer med rekkverk, og det er til sammen en god innsats for sikkerheten til de som ferdes langs vegene, sier byggeleder Øyvind Bernhard Mæhle i Statens vegvesen.

I vårt nedslagsfelt er det satt opp her:

* Fv. 800 fra Børsa til Thamshavn er det skiftet ut så å si alt av rekkverk, til sammen 8500 meter.

* Fv. 709 i Skaun (Børsa-Eggkleiva-Hove) er det satt opp 325 meter med rekkverk.

* Fv. 680 langs Rovatnet i Snillfjord er det tatt et helhetlig større løft med ny asfalt, nye skilt og nytt rekkverk. Her er det satt nesten 1800 meter med rekkverk mot vannet.

* Fv. 470 Sundlibakkan ved Orkanger/Fannrem er det satt opp 220 meter med rekkverk i forbindelse med forsterkning av en skråning som gled ut og hvor det gamle rekkverket var svært dårlig.

* Fv. 172 i Lensvik er det satt opp 180 meter med rekkverk.

* Fv. 301 mellom Snillfjord og Hemne er det skiftet ut 100 meter med rekkverk.

Formålet med rekkverk er å redusere skadeomfanget på mennesker og materiell mest mulig ved utforkjøringsulykker. Rekkverk skal fungere slik at det ved påkjørsel leder kjøretøyet langs rekkverket til kjøretøyet stopper, eller leder kjøretøyet tilbake til kjørebanen, men ikke lenger enn at det unngår å kollidere med møtende kjøretøy.

Én meter rekkverk koster mellom 400 og 3500 kroner meteren.

- Det vanligste rekkverket vi setter kommer i snitt på 600 kroner per meter. Bakgrunnen for prisforskjellene er styrkeklassen rekkverket er i. Enkelt sagt vil et rekkverk med stolpeavstand på fire meter koste mindre enn et stuprekkverk med bakskinne og stolpeavstand på én meter, forteller Mæhle.

Mye av rekkverket som blir satt lags fylkesvegnettet settes med en stolpeavstand på to meter. Men hva som blir satt avhenger av flere forhold, blant annet fartsgrensen.

Til sammen er det mer enn 800 000 meter med rekkverk langs fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag. Mye er gammelt og fungerer ikke slik det skal lenger, og er modent for utskiftning.

- Derfor ble det gjort en stor jobb med rekkverksutskifting i år, og det vil være behov for det i årene fremover også, sier Mæhle.

Vegeier er Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vegvesenet har kontrakt med entreprenør Arvid Gjerde AS som setter rekkverkene.