Nammo NAD får kommunal pris

Langt inne i fjellet i den gamle Astrup-sjakta på Bjørnli sprenges gammel ammunisjon.  Foto: Arkiv

Nyheter

Meldal kommune gir prisen «Årets entreprenør» for 2017 til Nammo NAD AS på Løkken.

Formannskapet er jury for prisen, og de offentliggjorde mandag hvem som får utmerkelsen denne gangen. Prisen er på 20 000 kroner, blomster og diplom, og deles ut for å stimulere til nyskaping og vekst i Meldal kommune.

Nammo NAD hadde omsetningsrekord i 2016, og har hatt en aktivitetsvekst de siste årene. De har jobbet godt i markedet, og har brukt de siste par årene på å oppgradere produksjonsanlegget på Astrup. Dette vitner om langsiktig tenkning og investering i arbeidsplassene og aktiviteten i Meldal, og gjør at Meldal kommune har valgt nettopp dem.

Viktig i Meldal

Ordfører Are Hilstad sier Nammo NAD er en viktig bedrift i Meldal på flere ulike vis.

- Arbeidsplassene er i seg selv viktig for oss som kommune og lokalsamfunn. I tillegg er det en viktig symbolsk verdi i nettopp disse arbeidsplassene, hvor aktiviteten foregår i de gamle gruveanleggene, både over og under jord. Den verdien gruvevirksomheten hadde i Meldal i over 300 år er godt kjent. At deler av gruveanleggene fortsatt er i bruk og skaper verdier for lokalsamfunnet, og i dette tilfellet Norge og verden, er rett og slett fantastisk, sier Hilstad.

Spesielt konsept

Han viser til at virksomheten er unik i verdenssammenheng og setter Løkken Verk og Meldal på kartet.

- Det er flott å kunne gi honnør til bedriftens flotte utvikling de senere år. Jeg håper også at dem som etablerte bedriften, og som så mulighetene til dette helt spesielle forretningskonseptet, føler det som en honnør. Nammo NAD gjør verden tryggere, sier Hilstad.

Bedriften ble etablert i 1990 under navnet Norwegian Ammunition Disposal Company. Forretningsvirksomheten er behandling av farlig avfall, mer spesifikt kontrollert detonering av militær ammunisjon.

Stor oppmerksomhet

Nammo AS kom inn på eiersida i 1999, og eier i dag 100 prosent av aksjene i selskapet. Salvesen & Thams har tidligere vært en av aksjonærene.

Nammo NAD fikk i 2009 og 2010 stor nasjonal oppmerksomhet da hele Norges arsenal av klasevåpen ble destruert hos dem. Hoveddelen av selskapets virksomhet er imidlertid internasjonal kunder, særlig forsvarsavdelingene i NATO-land.