Søker ny jobb

Nils Kvernmo kan bli direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge.  Foto: Catharina Morken

Nyheter

Etter mer enn åtte år som direktør for St. Olavs hospital, søker orkdalingen Nils Kvernmo nye utfordringer. Kvernmo er én av åtte søkere til stillinga som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge.

Ansvarsområdet er å følge opp oppdraget til de fire helseforetakene som ligger under Helse Midt-Norge, og jobben innebærer blant annet at vedkommende må sitte i styret i alle foretakene.

- Åtte år er lenge

- Over åtte år som sykehusdirektør er lenge, og eierdirektørstillingen er en sjanse til å bruke kompetansen til beste for helsetjenesten i en ny rolle, uttalte Nils Kvernmo til de ansatte ved St. Olav da han kunngjorde at han hadde søkt stillinga.

I utlysningsteksten søkes det etter en person med sterke strategiske egenskaper, stor evne til helhetlig tenking, god struktur og planmessig tilnærming.