Kartlegger fiskens helsetilstand

Bjørn Sigmund Knudsen og Halvard Kjønli har dratt noen garn i løpet av prosjektperioden.  Foto: Steinar Larsen

Nyheter

Styret i Gangåsvatnet Fiskelag inviterer fredag kveld 8. desember til medlemsmøte i Gangås grendahus.

Les også: Kartlegger fiskens helsetilstand

Tema er:

• Forskningsfiske på parasitter i Gangåsvatnet. Foredrag ved professor Rune Knudsen, NORD Universitet, Tromsø.


• Forurensningsprosjektet i Gangåsvatnet. Innlegg ved leder Kjell Rønningsbakk, Vannområde Orkla.

• NTNU-prosjektene i Gangåsvatnet. Innlegg ved student Mathias Metlid, NTNU.

Styrene for Hostovatnet og Ringavatnet, Solsjøen, Våvatnet, Fjellkjøsvatnet og Søvatnet er også invitert til medlemsmøtet.