Forren ut av kommunestyret

Svein Johny Forren er ikke lenger medlem av kommunestyret i Snillfjord.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Snillfjord

Svein Johny Forren (Ap) har søkt og fått fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant i Snillfjord ut valgperioden.

Forren begrunner sin søknad med endringer i arbeidsforholdet. Han begynte fra 1. november som skolefaglig ansvarlig i Halsa i 20 prosent stilling i tillegg til jobben som assisterende rådmann i Hemne. Også kommunereformen, der prosessen mot nye Heim kommune vil konkretisere seg opp mot Snillfjord i løpet av 2018, gjør at Forren ønsker å fratre vervet som kommunestyrerepresentant. Et enstemmig kommunestyre i Snillfjord har gitt ham fritak som omsøkt.

Ann Bodil Kosberg Wingan trer nå inn som fast medlem av kommunestyret i Snillfjord ut perioden.