Legger ned lokalt nettsted fra nyttår

Hans Kringstad 

Nyheter

Fra nyttår opphører orkangervel.no som nettsted for lokale nyheter og meninger. Det skriver Hans Kringstad på nettsiden, som siden oppstarten våren 2008 har levert nærmere 3000 artikler om blant annet politikk, nyheter og andre aktiviteter.

Kringstad, som i praksis har drevet nettstedet, opplyser om at han hans oppdrag avsluttes på nyttårsaften. Årsaken er at drifta av nettstedet er tidkrevende, og vanskelig å kombinere med heltidsjobb og andre gjøremål.

Velforeninga er åpen for at noen andre kan ta over nettstedet. De kan ikke friste med lønn, men med en viktig og spennende oppgave: Informere og gi kunnskap om saker som angår folk på Orkanger, og å øke interessen for stedsutvikling.

Orkangervel.no har tatt oppgaven som maktkritisk og uredd talerør i lokalsamfunnet. Kringstad påpeker at dersom noen eventuelt overtar, er det absolutt tillatt å legge lista litt lavere enn han har gjort gjennom åra.

Nettstedet har også solgt annonser. Siden starten har inntektene nådd knapt én million kroner, og alt har gått til gode tiltak på Orkanger.

Kringstad legger til at muligens puster han liv i bloggen Orkdalsmakta igjen.

- Den var skarpere i formen enn det meste av stoffet på vel-sida. Bloggen krever mindre arbeid enn å oppdatere et nettsted mange ganger i uka. Orkdal og Orkanger trenger sårt til en dose kvass politisk kritikk av og til, derfor kan Orkdalsmakta snart gjenoppstå, skriver han.