Mahmod (26) ble drept i «trygg provins»

Norske myndigheter definerer Ghazni-provinsen som trygg nok til å sende flyktninger hjem til.

Mahmod Hosseini ble bare 26 år.  Foto: Privat

Jorodd Asphjell er sjokkert over drapet på Mahmod Hosseini.  Foto: Catharina Morken

Nyheter

18. desember ble Mahmod Hosseini fra Orkdal drept da han var på tur til Qarabagh i Afghanistan for å hente kona si hjem til Norge.

Tidligere i høst hadde han fått innvilget familiegjenforening, og det var en svært lykkelig 26-åring som gjorde klar sin nykjøpte leilighet på Nerøra klar for sin blivende familie.


Likvidert

Men på veien mellom Kabul og Qarabagh i Ghazni-provinsen ble Mahmod og to av de andre passasjerene i bilen han satt i, regelrett likvidert av Taliban.

Ved å gå til slike grufulle angrep på vilkårlige sivile, oppnår Taliban det de ønsker; nemlig å skape et fryktregime.

Dette skjedde i én av de 32 provinsene norske myndigheter mener det er greit å sende afghanske flyktninger tilbake til.


Mahmod (26) fra Orkdal drept i Afghanistan

- Han hadde stått på egne ben siden han var ni år

Da Mahmod Hosseini ble skutt mandag før jul, følte Kjellaug Fagerholt at hun mistet et familiemedlem.

 

Spørsmål til Listhaug

Jorodd Asphjell, som representerer Arbeiderpartiet på Stortinget, reagerte med sjokk da han fikk nyheten om drapet på Mahmod Hosseini.

Asphjell har allerede varslet at han vil rette et skriftlig spørsmål til statsråd Sylvi Listhaug på bakgrunn av drapet.

- Jeg vil spørre om hvordan regjeringa og statsråden vurderer sikkerheten i Afghanistan, blant annet på bakgrunn av drapet på de tre, der den ene hadde oppholdstillatelse i Norge.


 

- Stor usikkerhet

Asphjell viser til at det er forholdsvis stor enighet på Stortinget når det gjelder flyktningpolitikken.

- Men denne saken viser at man ikke på noen måte kan garantere trygghet. Det er stor usikkerhet rundt det å sende flyktninger tilbake til Afghanistan.

Asphjell er kjent med at Taliban er på frammarsj flere steder i Afghanistan, og at det fører til en usikker situasjon i mange av landets provinser.

Målet med vedtaket som like før jul ble fattet av et flertall i Stortinget om kriterier for hjemsendelse av flyktninger, er at det blir en grundigere behandling i disse sakene.


 

Spørsmål til departementet

ST har vært i kontakt med Sylvi Listhaugs departement, justis- og beredskapsdepartementet, og stilt følgende spørsmål:

- Vil drapet på Mahmod Hosseini føre til at regjeringa tar ei ny vurdering av hjemsendelsespraksisen når det gjelder Afghanistan, i og med at drapet skjedde i en provins som Udi har definert som trygg?

ST ba samtidig om et klart og tydelig svar.

Her er svaret fra statssekretær Torkil Åmland:

- Det er utlendingsmyndighetene som gjør løpende vurderinger av situasjonen, som vi har tillit til. Det sentrale vurderingstemaet for utlendingsmyndighetene i en asylsak er risikoen for fremtidig forfølgelse, som tortur eller annen umenneskelig behandling ved en eventuell retur. I denne vurderinga inngår også bedømming av situasjonen i det enkelte land eller område som asylsøkeren kommer fra. Landinfo er Udi og Unes viktigste kilde for slik informasjon, og de gjør kontinuerlig vurderinger og bygger på en rekke kilder.