Slutt på årsavgiften

Men betale må man likevel, så lenge man har bil.
Nyheter

2017 var siste året årsavgiften for kjøretøy ble krevd inn. Årsavgiften legges nå om til en trafikkforsikringsavgift og vil fra 2018 faktureres via bilforsikringen.

Omleggingen vil ifølge regjeringen forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere.

- Stortinget vil som før vedta størrelsen på avgiften for det enkelte år, og den vil som nå gjelde de samme kjøretøyene: bil, motorsykkel, moped, snøscootere og små busser. Det nye er at det er forsikringsselskapene som har fått i oppgave å fakturere avgiften sammen med forsikringen på kjøretøyet, sier finansminister Siv Jensen.

Hun tror mange opplever det som urimelig at dagens årsavgift forfaller i én stor faktura og at man må betale avgiften også i perioder man ikke bruker bilen.

- Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på kjøretøyet. Betaler du forsikringen i månedlige terminer, vil forsikringsselskapet automatisk dele også den nye avgiften inn i 12 terminer. Hvis du i dag betaler forsikringsavtalen én gang per år, vil den nye avgiften bli lagt til som en engangssum. Men da er du velkommen til å velge 12 terminer om du ønsker det. Den som vil, kan med andre ord enkelt unngå én stor, årlig faktura som i dag. Dette har vært etterlyst mange ganger tidligere, sier Jensen.

En annen endring for bileierne er at trafikkforsikringsavgiften bare skal betales for den tiden kjøretøyet er forsikret.

- Bileier slipper derfor å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret. De som kolliderer og må vrake bilene sine vil også slippe å betale avgift to ganger for samme år. I dag er det slik at om du selger bilen din etter at du har betalt årsavgift, vil årsavgiften være betalt ut året for ny eier. Nå blir det ny eier som overtar ansvaret for å betale den nye avgiften fra den dagen bilen skifter eier, sier Jensen.