Anmeldt for ulovlig villmannskjøring

Nyheter

Statens naturoppsyn anmelder villmannskjøring med snøskuter i Oppdal og Rennebu, skriver adressa.no. I Rennebu har kjøringa foregått på Innset og Ilfjell i Rennebu før jul. Og det er flere skutere som har deltatt.

- Mye og gode snøforhold bidrar med mye og ulovlig aktivitet i mange områder, opplyser Erik Ydse, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO) i en epost til Adresseavisen.

I utgangspunktet er all motorisert ferdsel i utmark forbudt. Kjøring kan bare skje med hjemmel i lov eller tillatelse fra forvaltningsmyndigheten som er kommunen.

Ved særlig skadelige eller gjentatte overtredelser vurderes inndragning av kjøretøy. I tillegg kan SNO gi gebyr for flere ulike forhold som manglende framvisning av førerkort eller tillatelse/dispensasjon, utfylt kjørebok, brudd på vilkår gitt i tillatelsen mv.