Sier farvel til 1612

For Odd Jarle Svanem i Hemne betyr endringen at 1612 kan gå i søppelbøtta, og det nye 5011 tas i bruk.  Foto: John M. Myrhaug

Det er bare å lære seg det nye nummeret for sin kommune først som sist.Odd Jarle Svanem

Nyheter

Kommune-Norge

I forbindelse med sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag til ett fylke kalt Trøndelag fra 1. januar, innføres også nye nummer for samtlige kommuner i de to tidligere fylkene.

— Det er bare å lære seg det nye nummeret for sin kommune først som sist, sier Hemne-ordfører Odd Jarle Svanem.

Kommunenummer er nummer for å identifisere kommuner, og består av et firesifret tall. De to første sifrene angir fylkestilhørighet. Alle nummer med startsiffer 16xx sto for Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag var startsifferet 17xx.

Kommunenummer brukes til statistiske og andre forvaltningsmessige oppgaver, og ble anvendt for første gang ved folketellingen i 1946. Ved utfylling av ulike offentlige skjema, må også privatpersoner oppgi kommunenummer sammen med kommunenavn.

Vil berøre karttjenesten

Årsaken til at de nye trøndelagsfylkene får nye nummer, er at to fylker nå altså har «opphørt». Nummerserien starter på 50, etter forslag fra SSB. Ved å gi kommunene i nye Trøndelag nytt nummer, unngås misforståelser om fylkestilhørighet.

Nye fylkesgrenser innebærer også behov for å oppdatere kart. Orkdal kommune melder 2. januar at det nå pågår arbeid hele denne uka og deler av neste uke med å oppdatere kommunens kartsystemer. Derfor vil de nettbaserte løsningene være ustabile, og i perioder også ligge helt nede mens dette arbeidet pågår.

Dersom det oppstår et slikt problem, kan Statens kartverks karttjenester være et alternativ.

ST-kommunene

De nye kommunenumrene vil vare fram til 1. januar 2020, når kommunereformen trer i kraft. Da vil det igjen bli sammenslåinger av kommuner som krysser fylkesgrensene, og det vil igjen bli behov for nye kommunenummer.

Men inntil 1. januar 2020 vil følgende nummer gjelde for kommunene i STs nedslagsfelt (gammelt nummer i parentes)unntatt Rindal:

Hemne: 5011 (1612)

Snillfjord: 5012 (1613)

Agdenes: 5016 (1622)

Rennebu: 5022 (1635)

Meldal: 5023 (1636)

Orkdal: 5024 (1638)

Skaun: 5029 (1657)

Rindal omfattes altså ikke av endringene i denne omgangen siden kommunen ligger i Møre og Romsdal.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300